Znamy skład jury konkursu poetyckiego „Jesienna Chryzantema”

      Możliwość komentowania Znamy skład jury konkursu poetyckiego „Jesienna Chryzantema” została wyłączona

 

Zgodnie z postanowieniami regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” ogłasza skład jury:

 

Przewodniczący jury dr Przemysław Dakowicz; wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury. Adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Jego książki nagradzano i wyróżniano, m.in. Nagrodą Poetycką „Orfeusz”, Nagrodą Literacką im. Franciszka Karpińskiego i Nagrodą Literacką „Skrzydła Dedala”, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową.

 

Członek jury – Krzysztof Kuczkowski; wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Redaktor serii książek „Biblioteka Toposu”. Redaktor naczelny Magazynu Muzyków „Gitara i Bas”. Jeden z inicjatorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, organizator Festiwali Poezji w Sopocie.

Zredagował antologię poezji „Podróż do Gdańska”.

Autor słuchowiska radiowego oraz performance „Opowieść o Truposzu”.

 

Sekretarz jury ( z prawem głosu) – Agnieszka Gościeniecka; Przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku

 

Gala finałowa 43. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ Jesienna Chryzantema”

odbędzie się 18 listopada 2017 r. o godz. 11.00

w „Domu Darmstadt” Pl. Stary Rynek 8 w Płocku.