Ostrołęka

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział w Ostrołęce
ul. Rejtana 1
07-410 Ostrołęka
e-mail: ostroleka@civitaschristiana.pl

Przewodnicząca Zarządu: Mariola Jolanta Kusiak
Wiceprzewodniczący Zarządu: Tadeusz Brzozowski
Wiceprzewodniczący Zarządu: Włodzimierz Kucharski
Sekretarz: Barbara Karpińska
Członek Zarządu:  Andrzej Hołdyński