Radomsko

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Radomsku
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko

Przewodniczący Zarządu: Tadeusz Olczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu: Zbigniew Knaś
Wiceprzewodnicząca Zarządu: Gabriela Szczygłowska
Sekretarz: Anna Staniaszek
Członek Zarządu: Zofia Chybalska