Oddział Okręgowy w Warszawie

Zarząd Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Warszawie

Agnieszka Zalewska – Przewodnicząca
Tadeusz Brzozowski
 – Wiceprzewodniczący
Agnieszka Gościeniecka – Sekretarz
Maria Jolanta Kusiak – Członek
Teresa Zmudczyńska – Członek
Ewa Białkowska – Członek

 Dyrektor Regionu Warszawsko – Łódzkiego: Agnieszka Zalewska
Z-ca Dyrektora Regionu Warszawsko – ŁódzkiegoJanusz Szwarocki

Kontakt:
Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Warszawie
Wspólna 25
00-519 Warszawa
email: mazowiecki@civitaschristiana.pl