Oddział Okręgowy w Łodzi

Zarząd Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łodzi

Janusz Parada – Przewodniczący
Magdalena Porczyk – Wiceprzewodnicząca
Anna Staniaszek – Sekretarz
Marzanna Dubiel – Członek
Jadwiga Goral – Członek
Włodzimierz Klimecki – Członek
Tadeusz Olczyk – Członek
Marzena Kuś – Członek
Zdzisław Wawrzyniak – Członek
Renata Czaja – Członek

 Dyrektor Regionu Warszawsko – Łódzkiego: Agnieszka Zalewska
Z-ca Dyrektora Regionu Warszawsko – ŁódzkiegoJanusz Szwarocki

Kontakt:
Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 54/8,
90-136 Łódź
e-mail: lodzki@civitaschristiana.pl