Łowicz

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Łowiczu
e-mail: Magdalena.Piotrowska@inco.pl

Przewodnicząca Oddziału: Magdalena Piotrowska
Wiceprzewodniczący Oddziału: Janusz Szwarocki
Sekretarz: Marek Napieraj
Członek Zarządu: Henryk Trościanko
Członek Zarządu: Ryszard Kotecki