Łowicz

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Łowiczu
e-mail: Magdalena.Piotrowska@inco.pl

Przewodnicząca Zarządu: Magdalena Piotrowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu: Marzena Kuś
Sekretarz: Marek Napieraj
Członek Zarządu: Henryk Trościanko
Członek Zarządu: Ryszard Kotecki