Warszawa

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział w Warszawie
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
e-mail: mazowiecki@civitaschristiana.pl

Przewodnicząca Zarządu: Anna Dobroczyńska
Wiceprzewodniczący Zarządu: Andrzej Frahn
Sekretarz: Katarzyna Ozga
Członek Zarządu: Ewa Michalska