Zduńska Wola

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Zduńskiej Woli
Ośrodek Św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli
ul. Kościelna 20,
98-220 Zduńska Wola

Przewodniczący Zarządu: Zdzisław Wawrzyniak
Wiceprzewodniczący Zarządu: Janusz Parada
Sekretarz: Jolanta Bernaś
Członek Zarządu: Teresa Mitręga
Członek Zarządu: Robert Antoniak
Członek Zarządu: Alina Kolano