Działoszyn

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Działoszynie
ul. Piłsudskiego 21B
98-355 Działoszyn
e-mail: civitas.dzialoszyn@wp.pl

Przewodnicząca Zarządu: Jadwiga Goral
Wiceprzewodnicząca Zarządu: Marianna Folentarska
Wiceprzewodnicząca Zarządu: Stanisława Rychlewska
Sekretarz: Zofia Nowak
Członek Zarządu: Jolanta Rubinowska
Członek Zarządu: Krystyna Ryś
Członek Zarządu: Janina Polniak