BUDUJEMY „CIVITAS CHRISTIANA” W CIECHANOWIE

      Możliwość komentowania BUDUJEMY „CIVITAS CHRISTIANA” W CIECHANOWIE została wyłączona

W przepiękny, wrześniowy czwartek (21.09.2023) w ciechanowskim „Katoliku” odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Ciechanowie.

Z Zebranymi spotkał się dyrektor Regionu Warszawsko – Łódzkiego Janusz Szwarocki oraz sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Agnieszka Gościeniecka.

Dyrektor Janusz Szwarocki zaprosił do udziału w ogólnopolskich inicjatywach, które odbędą się w najbliższych miesiącach: festiwal Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie, spotkanie formacyjne w Niepokalanowie, rekolekcje adwentowe w Łagiewnikach. Zostały wstępnie zaplanowane systematyczne spotkania członków i sympatyków w tym oraz w zbliżającym się roku.

Dyrektor wyświetlił zebranym materiały filmowe z inicjatyw już zorganizowanych w Stowarzyszeniu.

Agnieszka Gościeniecka przybliżyła sprawy statutowe Oddziału w Ciechanowie oraz przygotowania do Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego w Warszawie.

Był to dobry, owocny wspólnie spędzony czas.