SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO W ŁOMŻY

      Możliwość komentowania SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO W ŁOMŻY została wyłączona

We wtorek 08.11.2022 odbyło się kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łomży.

Spotkanie na temat Apokalipsy św. Jana poprowadził Ks. Mateusz Gąsowski – wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali w sposób ogólny z Apokalipsą jako  proroczą księgą Nowego Testamentu.  Omówione zostały wizje dotyczące trwania obecnego świata i jego końca. Zagłębiono się w dzieje wierzących w Jezusa Chrystusa i całej ludzkości oraz Sąd Ostateczny.

Apokalipsę trudno  poznać w pełni, ponieważ  każde jej słowo zawiera tajemnicę.

 Ks. Mateusz podzielił się swoim doświadczeniem licznych podróży do Ziemi Świętej i szeroką wiedzą, którą nabył pisząc swoja pracę magisterska na temat Apokalipsy św. Jana. Spotkanie urozmaicone był licznymi zdjęciami i prezentacją  Apokalipsy w języku greckim przywiezionym z wyspy Patmos.