Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym, odc. 6: ,,Łaska czy uczynki konieczne do zbawienia?”

      Możliwość komentowania Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym, odc. 6: ,,Łaska czy uczynki konieczne do zbawienia?” została wyłączona

W szóstym odcinku zatytułowanym „Łaska czy uczynki konieczne do zbawienia?” zestawione zostaną ze sobą fragmenty, które wydają się ze sobą sprzeczne. Otóż w rozdziale 3. Listów św. Pawła do Rzymian zawarte są słowa:
Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. (Rz 3, 23-24). I dalej: Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. (Rz 3, 28).

Zupełnie inny, jak się wydaje, jest wydźwięk słów zawartych w liście św. Jakuba, w rozdziale 2, gdzie czytamy:

Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. (Jk 2, 24-26).

Czy wnioski płynące z zestawionych ze sobą fragmentów da się pogodzić? Na te pytania odpowiada dr Michał Zborowski.

Zapraszamy do wysłuchania: