Relacja z 40. Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na Jasną Górę

      Możliwość komentowania Relacja z 40. Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na Jasną Górę została wyłączona

By przenikać Ewangelią różne sfery życia, indywidualnego i społecznego, wzorem kard. Stefana Wyszyńskiego zachęcał członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Z udziałem delegatów stowarzyszenia z różnych regionów kraju, a także pielgrzymów duchowych, którzy łączyli się z Jasną Górą za pośrednictwem mediów, odbyła się 40. pielgrzymka w rocznicę śmierci Patrona Stowarzyszenia. Spotkanie było dziękczynieniem za życie i nauczanie oraz służbę Kościołowi i narodowi Prymasa Tysiąclecia.

Na program jubileuszowej pielgrzymki złożyły się: Msza św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, transmitowana przez Telewizję Trwam i Radio Jasna Góra oraz droga krzyżowa po wałach i modlitwa o beatyfikację przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia.

W homilii abp Wacław Depo, który przywołując adhortację apostolską Jana Pawła II o Kościele w Europie, przestrzegał przed współczesnymi trendami tzw. pełzającej sekularyzacji. Przypomniał diagnozę papieża, ze łatwiej jest dzisiaj deklarować się jako agnostycy, poszukujący niż jako wierzący. Przyznał, że odnosi się wrażenie, ze niewiara jest czymś naturalnym dla człowieka, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które nie jest oczywiste ani przewidywalne. – I tutaj odnajdujemy również zadanie dla „Civitas Christiana”– wskazał kaznodzieja, podkreślając potrzebę i rolę osobistych świadectw życia i działania katolików w duchu Ewangelii. – Ten trend, żeby religia była zepchnięta do spraw osobistych, a nie publicznych świadectw, będzie nam towarzyszył nieustannie – diagnozował duchowny.

– Dzisiaj mamy podnieść głowę do góry, dlatego, że jesteśmy zawierzający Bogu, a nie tylko pochłonięci własnymi słabościami (…) Po to prosimy Ducha Świętego o Jego dary. Nie bójmy się wzywać Ducha Świętego, by nas odnowił, to On uzdalnia nas do odważnego zawierzenia Bogu we wszystkim – zachęcał metropolita częstochowski.

– Nasza tegoroczna, jubileuszowa pielgrzymka jest czasem szczególnej próby wiary, a zarazem nieustannym błaganiem o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia – powiedział Tomasz Nakielski, prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

– Kardynał Wyszyński w swoim nauczaniu był wyjątkowy – podkreślił z kolei Sławomir Józefiak, przewodniczący Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Civitas Christiana. – To nie tylko kwestia przypominania nauczania Kościoła w odpowiednich momentach, ale Prymas proponował wynikające z nauki Kościoła konkretne rozwiązania społeczne. Bo przecież jeżeli mówimy o rodzinie to ksiądz Prymas odnosił się nawet do płacy w stosunku do matek wychowujących dzieci, mówił o roli związków zawodowych. To jest ta wyjątkowość sięgania do bardzo precyzyjnych konkretów, które później stanowią fundament życia społecznego – zwrócił uwagę Józefiak.

Jasnogórskie pielgrzymowanie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” związane jest od początku z przypadająca 28 maja rocznicą śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i połączone z rozważaniem Jego nauczania i społecznej nauki Kościoła.

Od maja 2013r. Stowarzyszenie oficjalnie  przyjęło za patrona kard. Stefana Wyszyńskiego, podejmując zadanie upowszechniania jego dziedzictwa i popularyzowanie jego nauczania w aktualnym kontekście religijnym i społecznym. Członkowie stowarzyszenia pogłębiają swoja formację duchowa, intelektualna i społeczna oparta o nauczanie patrona, starając się nabyte doświadczenie wcielać w życie lokalnych społeczności.

Stowarzyszenie realizuje swój program służby człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej. Kreuje także różne formy aktywności obywatelskiej urzeczywistniając zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały na terenie całego kraju.

Słowa „Civitas Christiana” oznaczają „społeczność chrześcijańską”, czyli społeczność zorganizowaną w imię Boże. Dotyczy ona trzech podmiotów życia publicznego: człowieka jako obywatela, wspólnoty ludzkiej, czyli społeczeństwa i narodu oraz państwa.

Jest organizatorem i współorganizatorem wielu projektów lokalnych i ogólnopolskich, podejmowanych samodzielnie lub przy współudziale parafii, samorządu i organizacji obywatelskich. Ich efektem są m.in.: sesje tematyczne, prelekcje, sympozja, konferencje, szkolenia, spotkania dyskusyjne, warsztaty, konkursy i rekolekcje. Ogólnopolskie i regionalne nagrody ustanowione przez Stowarzyszenie należą do najstarszych i najbardziej cenionych niepaństwowych wyróżnień. Wśród nich jest nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawana nieprzerwanie od 1948 r. za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką oraz za doniosłe osiągnięcia w działalności formacyjnej, kulturalnej i społecznej, będące świadectwem uniwersalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz postaw i dokonań je wyrażających w życiu narodu.

Od 24 lat jednym z najważniejszych działań podejmowanych  przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany dla uczniów szkół średnich.