STYCZNIOWE SPOTKANIE FORMACYJNE W ODDZIALE W WARSZAWIE

      Możliwość komentowania STYCZNIOWE SPOTKANIE FORMACYJNE W ODDZIALE W WARSZAWIE została wyłączona

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Warszawie zorganizował pierwsze z cyklu Spotkanie Formacyjne Stowarzyszenia pt. „Biblijne symbole Ducha Świętego”. 24 stycznia 2018 r. w siedzibie Oddziału wysłuchano ks. Karola Oparcika, wikariusza w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Spotkanie otworzył  Kamil Sulej – dyrektor Oddziału Okręgowego w Warszawie. Cykl formacyjny obejmie w ciągu roku dziesięć spotkań.

Wypowiedź księdza Oparcika miała charakter częściowo wykładu, a częściowo świadectwa. W katechezie przedstawił trzy symbole Ducha świętego: wodę, tchnienie i ogień. Zainspirował zebranych, aby robili rachunek sumienia z tego, jak korzystają z darów Ducha Św. Wskazywał, że w Liście do Galatów znajdziemy pomoc, aby uczyć się rozpoznawać obecność Boga w swoim życiu. Duch Św. rozpala w nas wiarę, kruszy zatwardziałość serca. Czasami dzięki cierpieniu pozbawiamy się tego, co nas odgradza od Boga. Często wartościujemy relacje z ludźmi w dwóch perspektywach: egocentryzmu (ja sam dla siebie) i obdarowania (Ja – drugi człowiek). Jednak dla wierzącego na pierwszym miejscu jest relacja do Pana Boga, otwarcie na jego Ducha, potem są relacje z innymi ludźmi.

Kończąc katechezę ks. Karol przytoczył słowa metropolity Ignatiosa z Syrii wypowiedziane podczas ekumenicznego zjazdu Upssali w 1968 r.: Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników.

Spotkanie zakończono modlitwą św. Augustyna do Ducha Świętego oraz modlitwą o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego – patrona Stowarzyszenia, po których Agnieszka Zalewska przedstawiła planowane w styczniu działania oddziału warszawskiego.