Radom na drodze Miłosierdzia

      Możliwość komentowania Radom na drodze Miłosierdzia została wyłączona

Na zakończenie wakacji radomski Oddział Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych w Skrzyńsku i Studziannie. Comiesięczne pielgrzymki do sanktuariów Diecezji Radomskiej związane są z trwającym Rokiem Miłosierdzia.

– Na początku naszej pielgrzymki zatrzymaliśmy się w Skrzyńsku, gdzie znajduje się najstarszy ośrodek kultu maryjnego w regionie radomskim – kościół pw. św. Wojciecha. Dzięki uprzejmości oraz serdeczności proboszcza tamtejszej parafii – ks. kan. Andrzeja Szewczyka – usłyszeliśmy o historii tego miejsca oraz o cudownym Obrazie Matki Bożej Staroskrzyńskiej. – opowiada p. Wiesława Michałowska. – Przed tym obrazem zwanym też obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości uczestniczyliśmy w nabożeństwie różańcowym, prosząc o potrzebne nam łaski i dziękując za to co już otrzymaliśmy. Już indywidualnie każdy przeszedł Polską Drogą Krzyżową, która znajduje się na placu kościelnym. Ta Droga Krzyżowa połączona jest z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski.

Drugim miejscem, do którego pielgrzymowali członkowie „Civitas Christiana” było Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziennie-Poświętnym. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się jeden z nielicznych łaskami słynących obrazów przedstawiających Świętą Rodzinę z Nazaretu przy posiłku. Kościół ten jest najstarsza bazylika mniejszą naszej diecezji, a miejscem tym opiekują się księża filipini. – Przed Cudownym Obrazem uczestniczyliśmy we Mszy św. Liturgii przewodniczył ks. Marcin Rogala, a kazanie wygłosił ks. Jerzy Cedrowski COr. Przypominał nam, że najważniejszą powinnością płynącą z obowiązków rodziny jest zainteresowanie się sobą nawzajem, a nie tylko samym sobą. Tu modliliśmy się za nasze rodziny, za wspólnotę naszego Stowarzyszenia, oraz za wspólnotę pielgrzymkową. – mówi p. Wiesława.

Pielgrzymka zakończyła się wspólnym posiłkiem i Koronką do Miłosierdzia Bożego odmówioną w Godzinie Miłosierdzia.

 

– Dzięki zaangażowaniu ks. Marcina Rogali, asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Diecezji Radomskiej na tę trasę pielgrzymkową wyruszyliśmy dwoma autokarami. Tym razem towarzyszyły nam siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła: s. Sylwia i s. Ireneusza. Za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. W trakcie drogi przedstawiły nam historię i charyzmat swojego Zgromadzenia. – podsumowuje pielgrzymkę p. Wiesława Michałowska.

 

Opracował: xsp / www.diecezja.radom.pl

Zdjęcia: ks. Marcin Rogala