Tag: Nauka społeczna i nowa ewangelizacja. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”

Nauczanie społeczne Benedykta XVI

Benedykt XVI – teolog spekulatywny pogłębiający praktycznie fundamenty doktryny społecznej Kościoła Stanisław Skobel[1] W naszej wędrówce po ostatnich pontyfikatach – za szczególnym uwzględnieniem zainteresowań poszczególnych papieży sprawami społecznymi a zwłaszcza wzbogacania doktryny społecznej Kościoła… Czytaj wiecej »