Spotkania z Żywym Słowem

Jak powiedział papież Franciszek ,,Biblia nie jest pięknym zbiorem świętych ksiąg do studiowania, jest Słowem do zasiewu, darem, który Zmartwychwstały prosi, aby wziąć i dzielić się nim, by w Jego imię rodziło się życie”.

Zachęceni tymi słowami z dniem 5.11.2019 r. rozpoczęliśmy w łódzkim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (Łódź, ul. Narutowicza 54/8) ,,Spotkania z Żywym Słowem”, które prowadzi dr Teologii – Pan Michał Zborowski. Cykl ,,Śladami wybranych postaci Biblijnych” odbywać się będzie 2 razy w miesiącu.

Każdorazowo w czasie poszczególnych spotkań, prowadzący będzie  starał się przybliżyć sylwetkę wybranej postaci Biblijnej, przedstawić rys historyczny, kontekst kulturowy z nią związany, a także opierając się na wybranym fragmencie z Pisma Świętego dać sposobność uczestnikom do osobistej refleksji, konfrontacji z tekstem, odnalezienie odpowiedzi na pytanie, jak treści biblijne wcielać dziś we własną codzienność. 
Serdecznie zapraszamy!


W dniu 07.12.2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w siedzibie łódzkiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” odbędzie się kolejne „Spotkanie z Żywym Słowem” – ,,Śladami Józefa”, które poprowadzi dr teologii – p. Michał Zborowski. Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram dotychczasowych „Spotkań z Żywym Słowem”:

– „Śladami Józefa” (cz. II) 25.01.2022 r.
– „Śladami Józefa” (cz. I) 07.12.2021 r.
– „Śladami Tamar” 05.11.2021 r.
– „Śladami Jakuba” (cz. II) 18.02.2020 r.
– „Śladami Jakuba” (cz. I)  28.01.2020 r.
– „Śladami Ezawa”, 14.01.2020 r.
– „Oczekiwanie na Zbawiciela w czasach Jezusa – śladami ówczesnych grup społecznych”, 17.12.2019 r.
– „Śladami Rebeki”, 03.12.2019 r.
– „Śladami Eliezera – sługi Abrahama”. 19.11.19 r.
– „Śladami Abrahama” 05.11.2019 r.

Równocześnie zachęcamy do śledzenia serii: „Arkana Żywego Słowa”, tj. filmików online, podcastów poruszających różne tematy w oparciu o treści zawarte w Piśmie Świętym. Powyższe materiały dostępne są na kanale YouTube „Civitas Christiana Łódź” oraz na kanale SoundCloud Civitas Christiana.

Zapraszamy do zapoznania się z całym cyklem ,,Arkan Żywego Słowa”:

,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Św.”
:

Założeniem serii zatytułowanej ,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym” jest, aby w toku realizacji poszczególnych odcinków przyjrzeć się bliżej tym fragmentom Biblii, które są w jakiś sposób niezrozumiałe, kontrowersyjne, nastręczają pewnych problemów interpretacyjnych, by spróbować wyjaśnić pojawiające się wątpliwości, omówić trudne zagadnienia.


Przymioty miłości w „Hymnie o miłości” z 1 Listu Św. Pawła do Koryntian:


Aspekty społeczne w Biblii – wymiar współczesny: