Spotkania z Żywym Słowem

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa i brak możliwości spotkań na żywo, zachęcamy do śledzenia serii: „Arkana Żywego Słowa”, tj. filmików online, podcastów poruszających różne tematy w oparciu o treści zawarte w Piśmie Świętym. Powyższe materiały dostępne są na kanale YouTube „Civitas Christiana Łódź” oraz na kanale SoundCloud Civitas Christiana

Zapraszamy do zapoznania się z całym cyklem ,,Arkan Żywego Słowa”:

,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Św.”
:

Założeniem serii zatytułowanej ,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym” jest, aby w toku realizacji poszczególnych odcinków przyjrzeć się bliżej tym fragmentom Biblii, które są w jakiś sposób niezrozumiałe, kontrowersyjne, nastręczają pewnych problemów interpretacyjnych, by spróbować wyjaśnić pojawiające się wątpliwości, omówić trudne zagadnienia.

,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Św.”- odc. 1: ,,Nie na pokaz”- dr Michał Zborowski

odc. 1: ,,Nie na pokaz”- dr Michał Zborowski

,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Św.”- odc. 2: ,,Nie zabijaj” – ks. dr Jarosław Kwiatkowski

odc. 2: ,,Nie zabijaj” – ks. dr Jarosław Kwiatkowski

,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Św.”- odc. 3: ,,Nie gorsi, nie lepsi”- ks. dr Jarosław Kwiatkowski

odc. 3: ,,Nie gorsi, nie lepsi”- ks. dr Jarosław Kwiatkowski

,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Św.”- odc. 4: ,,Po owocach poznacie”- dr Michał Zborowski

odc. 4: ,,Po owocach poznacie”- dr Michał Zborowski

,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Św.”- odc. 5: ,,Nienawiść do bliźnich nakazem Boga?” – dr Michał Zborowski

odc. 5: ,,Nienawiść do bliźnich nakazem Boga?”- dr Michał Zborowski


Przymioty miłości w „Hymnie o miłości” z 1 Listu Św. Pawła do Koryntian:

Arkana Żywego Słowa – „Hymn o miłości”, 1 List Św. Pawła do Koryntian, odc. 1

Arkana Żywego Słowa – „Hymn o miłości”, 1 List Św. Pawła do Koryntian, odc. 1

Arkana Żywego Słowa – „Hymn o miłości”, 1 List Św. Pawła do Koryntian, odc. 2

Arkana Żywego Słowa – „Hymn o miłości”, 1 List Św. Pawła do Koryntian, odc. 2

Arkana Żywego Słowa – „Hymn o miłości”, 1 List Św. Pawła do Koryntian, odc. 3

Arkana Żywego Słowa – „Hymn o miłości”, 1 List Św. Pawła do Koryntian, odc. 3


Aspekty społeczne w Biblii – wymiar współczesny:

Arkana Żywego Słowa cz. II, odc.1. Praca w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym

Arkana Żywego Słowa cz. II, odc.1. Praca w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym

Arkana Żywego Słowa cz. II, odc.2. Cnoty społeczne

Arkana Żywego Słowa cz. II, odc.2. Cnoty społeczne

Arkana Żywego Słowa cz. II, odc.3. Cywilizacja miłości

Arkana Żywego Słowa cz. II, odc.3. Cywilizacja miłości

Jak powiedział papież Franciszek ,,Biblia nie jest pięknym zbiorem świętych ksiąg do studiowania, jest Słowem do zasiewu, darem, który Zmartwychwstały prosi, aby wziąć i dzielić się nim, by w Jego imię rodziło się życie”.

Zachęceni tymi słowami z dniem 5.11.2019 r. rozpoczęliśmy w łódzkim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ,,Spotkania z Żywym Słowem”, które prowadzi dr Teologii – Pan Michał Zborowski. Cykl ,,Śladami wybranych postaci Biblijnych” odbywać się będzie 2 razy w miesiącu.

Każdorazowo w czasie poszczególnych spotkań, prowadzący będzie  starał się przybliżyć sylwetkę wybranej postaci Biblijnej, przedstawić rys historyczny z nią związany, a także opierając się na wybranym fragmencie z Pisma Świętego dać sposobność uczestnikom do osobistej refleksji, konfrontacji z tekstem, odnalezienie odpowiedzi na pytanie, jak treści ewangeliczne wcielać dziś we własną codzienność. 
Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram  „Spotkań z Żywym Słowem”:

– „Śladami Jakuba -cz.II”, 18.02.2020 r., godz.18:00,  salka Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi (Skwer Św. Maksymiliana Marii Kolbego 1)

– „Śladami Jakuba”,  28.01.2020 r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Łodzi, ul. Narutowicza 54/8

– „Śladami Ezawa”, 14.01.2020 r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Łodzi, ul. Narutowicza 54/8

– „Oczekiwanie na Zbawiciela w czasach Jezusa – śladami ówczesnych grup społecznych”, 17.12.2019 r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Łodzi, ul. Narutowicza 54/8

– „Śladami Rebeki”, 03.12.2019 r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Łodzi, ul. Narutowicza 54/8

– „Śladami Eliezera – sługi Abrahama”, 19.11.2019 r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Łodzi, ul. Narutowicza 54/8

– „Śladami Abrahama” 05.11.2019 r., godz.18:00, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Łodzi, ul. Narutowicza 54/8