Radomsko

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Radomsku
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko

Przewodniczący Oddziału: Tadeusz Olczyk
Wiceprzewodniczący Oddziału: Zbigniew Knaś
Wiceprzewodnicząca Oddziału: Gabriela Szczygłowska
Sekretarz: Anna Staniaszek
Członek Zarządu: Dorota Przybek
Członek Zarządu: Teresa Kwapińska