Radom

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział w Radomiu
ul. Traugutta 54 lok.13
26-600 Radom
e-mail: radom@civitaschristiana.pl

Przewodnicząca Ewa Białkowska 
Wiceprzewodniczący Oddziału: Henryk Zarzycki
Sekretarz: Agnieszka Kropisz 
Członek Zarządu: Elżbieta Borkowska
Członek Zarządu: Ewa Jędrasik