Płock

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 11/21
09-400 Płock
e-mail: plock@civitaschristiana.pl

Przewodnicząca Agnieszka Gościeniecka
Wiceprzewodnicząca Oddziału: Teresa Soszka
Sekretarz: Bożenna Wernik – Myślińska
Członek Zarządu: Wincentyna Lepakiewicz