Ciechanów

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział w Ciechanowie
ul. ks. Piotra Ściegiennego 10 lok. 24
06-400 Ciechanów
e-mail: ciechanow@civitaschristiana.pl

Przewodnicząca Zarządu: Teresa Zmudczyńska
Wiceprzewodnicząca Zarządu: Małgorzata Petrykowska
Sekretarz: Barbara Wasilewska
Członek Zarządu: Benedykt Wasilewski
Członek Zarządu: Stanisław Zmudczyński