Oddział Okręgowy Łódź

Zarząd Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łodzi

Janusz Parada – Przewodniczący
Magdalena Porczyk – Wiceprzewodnicząca
Marek Napieraj – Sekretarz
Marzanna Dubiel – Członek
Jadwiga Goral – Członek
Marzena Kuś – Członek
Tadeusz Olczyk – Członek
Zdzisław Wawrzyniak – Członek
Anna Staniaszek – Członek

Kontakt:
Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 54/8,
90-136 Łódź
e-mail: lodzki@civitaschristiana.pl