Łomża

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Łomży
e-mail: lomza@civitaschristiana.pl

Przewodniczący Oddziału: Tadeusz Kowalewski
Wiceprzewodniczący Oddziału: Jan Przybylski 
Wiceprzewodnicząca Oddziału: Lucyna Chodnicka
Sekretarz: Jolanta Kowalewska
Członek Zarządu: Urszula Przesław