Łomża

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Łomży
e-mail: lomza@civitaschristiana.pl

Przewodniczący Zarządu: Tadeusz Kowalewski
Wiceprzewodniczący Zarządu: Jan Przybylski 
Wiceprzewodnicząca Zarządu: Lucyna Chodnicka
Sekretarz: Jolanta Kowalewska
Członek Zarządu: Urszula Przesław