Łódź

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”
Oddział w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 54/8,
90-136 Łódź
e-mail: lodzki@civitaschristiana.pl

Przewodnicząca Zarządu: Maria Porczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu: Michał Zborowski
Sekretarz: Barbara Kubicka
Członek Zarządu: Grażyna Dratkowicz
Członek Zarządu: Przemysław Bendkowski