Łęczyca

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Łęczycy
ul. Kościelna 4,
99-100 Łęczyca
marzanna.dubiel@civitaschristiana.pl

Przewodnicząca Zarządu: Marzanna Dubiel
Wiceprzewodnicząca Zarządu: Jadwiga Cuper
Sekretarz: Anna Lasota
Członek Zarządu: Hubert Galant
Członek Zarządu: Zofia Kubiak