Działoszyn

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”,
Oddział w Działoszynie
ul. Piłsudskiego 21B
98-355 Działoszyn
e-mail: civitas.dzialoszyn@wp.pl

Przewodnicząca Oddziału: Jadwiga Goral
Wiceprzewodnicząca Oddziału: Jolanta Rubinowska
Sekretarz: Marianna Sikora
Członek Zarządu: Marianna Folentarska
Członek Zarządu: Stanisława Rychlewska
Członek Zarządu: Grażyna Pasek
Członek Zarządu: Marzena Musiał
Członek Zarządu: Anna Mroczkowska
Członek Zarządu: Krystyna Ryś