Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym, odc. 10: „Nawrócenie i trwałość w wierze”

      Możliwość komentowania Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym, odc. 10: „Nawrócenie i trwałość w wierze” została wyłączona

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka z serii ,,Arkana Żywego Słowa” w ramach cyklu zatytułowanego ,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym”. W nagraniu: „Nawrócenie i trwałość w wierze” zostanie podjęta próba wyjaśnienia fragmentów Dziejów Apostolskich mówiących o nawróceniu św. Pawła. Skąd wzięła się u Pawła taka trwałość po nawróceniu na chrześcijaństwo, skoro wcześniej walczył z tą religią?

W 9. rozdziale  Dziejów Apostolskich zatytułowanym ,,Nawrócenie Szawła” czytamy: „W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. «Ananiaszu!» – przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: «Jestem, Panie!» A Pan do niego: «Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli». (…).   «Panie – odpowiedział Ananiasz – słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. (…) «Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie.” (Dz 9, 10-15). Rodzi się pytanie – czy sprawiedliwy Bóg nie mógłby wszystkim dać w podobny sposób szansę nawrócenia? Czyż nie każdy zatwardziały grzesznik, ateista nie nawróciłby się, gdyby tylko doświadczył podobnych znaków, jakie doświadczył Szaweł?

Te i inne niejasności związane z przytoczonym fragmentem wyjaśni ks. dr Tomasz Borkowski. Zapraszamy do wysłuchania!