Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym, odc. 9: „Bóg pochwala nieuczciwość?”

      Możliwość komentowania Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym, odc. 9: „Bóg pochwala nieuczciwość?” została wyłączona

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka z serii ,,Arkana Żywego Słowa” w ramach cyklu zatytułowanego ,,Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym”.  
W nagraniu zatytułowanym: „Bóg pochwala nieuczciwość?” zostanie podjęta próba wyjaśnienia słów zawartych w 16. rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza, gdzie czytamy: „Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.” (Łk 16, 8)

Dziwi fakt, że Pan, który w przypowieściach jest utożsamiany przecież z samym Bogiem, aprobuje nieuczciwość, jaką wykazał się rządca. Czy jego postawa opisana w tej przypowieści nie jest wykroczeniem przeciwko ósmemu przykazaniu, które brzmi: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.”? Wydaje się, że pochwała takiego zachowania kłóci się także z przesłaniem wielu innych fragmentów Pisma Świętego, w których podkreślana jest wartość uczciwości, jak choćby w Księdze Przysłów, gdzie jest napisane: „Postępowanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa ofiara.” (Prz 21,3)

Prawdopodobnie rządca kierował się wyłącznie własnym interesem. Niezwykle trudno doszukać się jego dobrych intencji, choć nawet takie nie do końca usprawiedliwiają taką jego postawę. Czy zasługuje ona na pochwałę?

Te i inne niejasności związane z przytoczonym fragmentem wyjaśni dr Michał Zborowski. Zapraszamy do wysłuchania!