„Spotkanie z Żywym Słowem” – ,,Śladami Izraela w Egipcie” (22.02.2022 r.) – relacja

      Możliwość komentowania „Spotkanie z Żywym Słowem” – ,,Śladami Izraela w Egipcie” (22.02.2022 r.) – relacja została wyłączona

„Śladami Izraela w Egipcie” to temat kolejnego Spotkania z Żywym Słowem prowadzonego przez dra Michała Zborowskiego, które odbyło się 22 lutego br. w siedzibie łódzkiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Jak dowiadujemy się z treści 1. rozdziału Księgi Wyjścia, Jakub na zaproszenie swojego syna Józefa, pełniącego funkcję zarządcy Egiptu, osiedla się w tym kraju wraz z całą swoją rodziną. Ludność Izraelska z czasem zaczyna rosnąć w siłę – ich liczba wzrasta, co staje się powodem niepokoju ówczesnego faraona. Obawia się on bowiem, że tak liczny naród w przypadku wojny mógłby złączyć siły z wrogami Egiptu i poważnie mu zagrozić. Władca w konsekwencji podejmuje działania mające na celu unicestwienie Izraelitów. Zmusza ich do bardzo ciężkich robót publicznych. Ponadto zobowiązuje dwie położne, by będąc przy porodzie zabijały nowonarodzonych chłopców hebrajskich. Kobiety jednak bojąc się Boga nie wykonują tego polecenia. Faraon wydaje wtedy rozkaz całemu narodowi, by każdego nowonarodzonego chłopca Izraelskiego wrzucać do rzeki. Wszystkie jego działania okazują się być nieskuteczne. Jak czytamy we wspomnianym rozdziale Księgi Wyjścia: „(…) im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów.” (Wj 1, 12) Omawiany fragment bardzo wyraźnie pokazuje, że Bóg, mimo prześladowań ze strony Egipcjan był blisko Narodu Wybranego, strzegł go. Jak zauważa prowadzący spotkanie, kiedy Abraham od Boga otrzymywał obietnicę, o której dowiadujemy się z Księgi Rodzaju: „(…) będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie” (Rdz 22, 17), była ona bardzo odległa, nieosiągalna, domagająca się przyjęcia jej wiarą. Przyglądając się sytuacji narodu Izraelskiego w Egipcie widzimy, że Boże Słowo realizuje się, ochrania On ich bowiem przed prześladowaniami Egipcjan. To wyraźnie pokazuje, że przeciwności nigdy nie są większe niż plan Boży, że On jest ponad wszystko.  

Omawiany fragment stał się podstawą refleksji nad swoim życiem, którą ułatwiły postawione uczestnikom spotkania pytania:

„Czy jestem cierpliwy w oczekiwaniu na wypełnienie się Bożej obietnicy? Czy widzę jak Bóg realizuje swój plan w moim życiu?
Do czego prowadzi mnie ucisk, prześladowania? Czy wykorzystuję go do rozwoju?
Faraon czy Bóg? Kogo słucham, kto jest moim autorytetem?
Czy służę życiu?
Czy zło może zniweczyć plan Boga?”

Wszystkie osoby z Łodzi i okolic, chcące lepiej zrozumieć Pismo Święte, a także modlić się nim zapraszamy do śledzenia terminów i do uczestnictwa w kolejnych Spotkaniach z Żywym Słowem. W najbliższym czasie będziemy podążać „Śladami Mojżesza”. Szczegółów prosimy szukać na stronie: http://www.warszawa-lodz.civitaschristiana.pl/.
Serdecznie zapraszamy!