Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym, odc. 8: „Dzieci Boga, dzieci diabła?”

      Możliwość komentowania Trudna jest ta mowa, czyli o kontrowersjach w Piśmie Świętym, odc. 8: „Dzieci Boga, dzieci diabła?” została wyłączona

W ósmym odcinku serii ,,Arkana Żywego Słowa” zatytułowanym „Dzieci Boga, dzieci diabła?” zostanie podjęta próba wyjaśnienia słów, które napisał św. Jan w swoim Liście, gdzie czytamy: „Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła.” (1 J 3, 8). Wydaje się, że my, jako adresaci tego niezwykle trudnego do przyjęcia przekazu, wcale nie chcielibyśmy go usłyszeć. Jak go rozumieć? Czy biorąc pod uwagę fakt, że nikt z nas nie jest wolny od grzechu, rzeczywiście jesteśmy wszyscy dziećmi szatana? Jak ten fragment interpretować w kontekście innych słów z Pisma Świętego, które wydają się być sprzeczne z wyżej przytoczonymi:

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i rzeczywiście nimi jesteśmy.” (1 J 3, 8-9)

Czy jesteśmy zatem bardziej dziećmi Boga czy bardziej dziećmi diabła? Czyż można mieć więcej niż jednego ojca?

Na wszelkie niejasności związane z omawianą tematyką odpowiada dr Michał Zborowski. Zapraszamy do wysłuchania!