„Spotkanie z Żywym Słowem” – ,,Śladami Józefa cz. II” (25.01.2022 r.) – relacja

      Możliwość komentowania „Spotkanie z Żywym Słowem” – ,,Śladami Józefa cz. II” (25.01.2022 r.) – relacja została wyłączona


25 stycznia br. w siedzibie łódzkiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana odbyło się kolejne Spotkanie z Żywym Słowem w ramach realizowanego cyklu Śladami wybranych postaci biblijnych.
W czasie jego trwania podjęta została kontynuacja rozważań na temat sylwetki Józefa Egipskiego.
Prowadzący – dr teologii – p. Michał Zborowski przypomniał komentowaną uprzednio historię tej postaci, m.in. to, w jakich okolicznościach Józef został sprzedany przez swoich braci w niewolę Izmaelitom, jak wytłumaczyli oni fakt jego zniknięcia swemu ojcu. Następnie zostały omówione dalsze losy Józefa, w tym czas niewoli, a także mianowanie go przez faraona zarządcą całego Egiptu. Czytany tekst źródłowy, tj. 44. i 45. rozdział Księgi Rodzaju, pozwolił przybliżyć uczestnikom moment spotkania Józefa ze swymi braćmi, ujawnienie przez niego swojej tożsamości, ich reakcje na to wydarzenie, a także zaproszenie całej rodziny do Egiptu, miejsca dobrobytu. Józef wybacza swoim bliskim okrutne potraktowanie. Bardzo znamienne są skierowane do nich słowa:

Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Widać wyraźnie, że Józef dostrzega w tych niezwykle trudnych okolicznościach swojego życia sens, rozumie, że Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro nawet z tak dramatycznej sytuacji.

Jak zaznaczył prowadzący, wydarzenie to można by porównać do Eucharystii będącej ucztą pojednania i uzdrowienia. Tu również spotyka się osoba niewinna w postaci Jezusa Chrystusa ze swoimi winowajcami – czyli nami – grzesznikami, wybaczając i zapraszając do nowego życia.

Czy w najtrudniejszych wydarzeniach naszego życia dostrzegamy sens?
Czy widzę jak Bóg dla mnie wykorzystał trudne momenty?
Czy gotów jestem na przebaczenie i pojednanie?

To tylko niektóre pytania, na które uczestnicy w czasie osobistej refleksji nad omawianym fragmentem Słowa Bożego starali się odpowiedzieć odnosząc historię Józefa do swojego życia.

Wszystkie osoby, z Łodzi i okolic, chcące lepiej zrozumieć Pismo Święte, a także modlić się nim, zapraszamy do śledzenia terminów i uczestnictwa w kolejnych Spotkaniach z Żywym Słowem. Najbliższe będzie poświęcone Sytuacji Izraela w Egipcie. Szczegółów prosimy szukać na stronie: http://www.warszawa-lodz.civitaschristiana.pl/.
Serdecznie zapraszamy!