CZAS TO MIŁOŚĆ – dziękujemy

      Możliwość komentowania CZAS TO MIŁOŚĆ – dziękujemy została wyłączona

13  marca 2021 r. ,  w ostrołęckim sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, odbyły się Rekolekcje Wielkopostne Regionu Warszawsko – Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Tematem spotkania były słowa „ Czas to miłość”. Rekolekcje poprowadził ks. kan. dr Zdzisław Grzegorczyk – dziekan, proboszcz i kustosz, ale przede wszystkim asystent kościelny ostrołęckiego oddziału Stowarzyszenia.

W rekolekcjach oprócz członków i sympatyków lokalnego oddziału „Civitas Christiana” wzięli udział przedstawiciele oddziału warszawskiego, ciechanowskiego, radomskiego oraz łódzkiego. Członkowie, którzy nie mogli dotrzeć do Ostrołęki,  pozostawali z nami w łączności internetowej.

Podczas sprawowanej eucharystii ks. Zdzisław modlił się za Stowarzyszenie – jego władze oraz za wszystkich, którzy realizują jego misję. Homilię wygłosił neoprezbiter ks. Marek Spiżewski. Oprawę wydarzenia uświetnił swoją obecnością zespół  młodzieżowy pod kierownictwem ks. Łukasza Gołaszewskiego.  

Członkowie Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w oprawie Mszy Świętej. Pan Tadeusz Brzozowski przeczytał pierwsze czytanie, natomiast dyrektor regionu warszawsko-łódzkiego Agnieszka Zalewska zaśpiewała psalm. Państwo Dorota Andrzejczyk, Włodzimierz Kucharski i Barbara Karpińska czytali modlitwę powszechną. Podczas sprawowanej eucharystii zebrani mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Po zakończonej eucharystii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas niej przedstawiciele poszczególnych oddziałów czytali wybrane fragmenty z nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Teksty podzielone na bloki tematyczne przeplecione zostały pieśniami. Adorację poprowadzili ks. Marek oraz p. Mariola Kusiak.

W trzeciej części naszych rekolekcji uczestnicy zapoznali się z rysem historycznym ostrołęckiej świątyni, która w roku bieżącym obchodzi 325-lecie konsekracji. Prezentację przygotował i poprowadził ks. dziekan Zdzisław Grzegorczyk.

Tuż po zakończonej części historycznej wszyscy zebrani udali się na posiłek do przykościelnego domu seniora. W budynku toczyły się rozmowy na temat odbytych rekolekcji oraz planów na najbliższą przyszłość. Były czas podziękowań dla kapłanów, zespołu muzycznego i dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji naszych rekolekcji mimo tak trudnego czasu.

Każdy uczestnik rekolekcji otrzymał na pamiątkę książeczkę wydaną przez IPN pt. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia ( 1901 – 1981).

Wszystkim ze szczerego serca dziękuję, niech Dobry Pan Wam błogosławi, Szczęść Boże.

                                                                                                                                                        Mariola Kusiak