Siedlce – warsztaty biblijne

      Możliwość komentowania Siedlce – warsztaty biblijne została wyłączona

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Warszawie serdecznie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych wraz z katechetami na pierwszą edycję warsztatów biblijnych, pt. Poznaj List św. Pawła do Rzymian, które odbędą się 18 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:45 w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym  przy ul. Bpa I. Świrskiego 54 w Siedlcach.

Warsztaty poprowadzi ks. Rafał Pietruczuk, biblista, Wykładowca Instytutu Teologicznego w Siedlcach, przewodniczący komisji konkursowej etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kamil.sulej@civitaschristiana.pl do 15 lutego 2019 r. (piątek) wpisując w temacie wiadomości: I warsztaty biblijne_Siedlce.

Formularz_zgłoszeń_Siedlce_I warsztaty biblijne_18.02.2019

zgoda_rodzica_na udział_w_warsztatach-2019

Warsztaty mają na celu przygotowanie młodzieży do udziału w 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane, otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Wysyłając do nas maila potwierdzającego chęć zapisania się na wydarzenie, przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że administratorem danych jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, e-mail: kancelaria@civitaschristiana.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@civitaschristiana.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane te będą przetwarzane na czas trwania wydarzenia, na które Pan/Pani dokonali zapisu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Stowarzyszenia, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Stowarzyszeniu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie wydarzeniu. Informujemy ponadto, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.