Warsztaty Biblijne w Ciechanowie

      Możliwość komentowania Warsztaty Biblijne w Ciechanowie została wyłączona

I liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie gościło 5 marca 2018 ponad dwustu uczniów z diecezji płockiej, podczas warsztatów biblijnych przygotowujących do XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Spotkanie poprowadził Salezjanin ks. dr Adam Węgrzyn-specjalista nauk biblijnych z parafii Św. Stanisława Kostki w Płocku. Wykładowca przybliżył młodzieży oraz katechetom część zakresu merytorycznego konkursu – księgę Galatów poprzez omówienia struktury i budowy listu, treści oraz przedstawienie autora oraz odbiorców listu.

Prócz przygotowania do konkursu celem spotkania była również zachęta młodych do sięgania po Pismo Święte. Dzięki prostym życiowym przykładom prelegent starał się udowodnić, iż Słowo Boże jest cały czas żywe, skuteczne i pomocne w rozwiązywaniu dzisiejszych problemów.

Warsztaty zorganizowane zostały przez płocki oraz ciechanowski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.