STYCZNIOWY NUMER MIESIĘCZNIKA „CIVITAS CHRISTIANA”

      Możliwość komentowania STYCZNIOWY NUMER MIESIĘCZNIKA „CIVITAS CHRISTIANA” została wyłączona

Drodzy Czytelnicy, wkraczamy w nowy Rok Pański – 2018 – który zarówno dla Kościoła, jak i polskiego Narodu zapowiada się jako czas ważny duchowo i dziejowo. Po niedawnych celebracjach 1050. rocznicy Chrztu Polski przychodzi kolejny znaczący w naszej historii jubileusz – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Można powiedzieć, że jedno jest konsekwencją drugiego, a świadczą o tym całe dzieje naszej Ojczyzny – ku wolności wyswobodził nas Chrystus (por. Ga 5,1). Tematyka niepodległościowa będzie w tym roku wielokrotnie gościła na naszych łamach w cyklu „Ku wolności”. Będziemy nie tylko przypominać drogi Polaków ku niepodległości, ale też prowadzić namysł nad tym, co wolność, suwerenność i niezależność oznacza w dzisiejszej rzeczywistości geopolitycznej. Kolejny cykl, który pragniemy Państwu zaproponować, to zaproszenie do sięgnięcia po tak bardzo polską i zakorzenioną w wierze literaturę wybitnej pisarki, bliskiej naszemu środowisku – Zofii Kossak Szczuckiej, której 50. rocznica śmierci przypada w tym roku. Przypomnę, że upamiętnienie jej osoby i twórczości jest jednym z tegorocznych zadań Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Mam nadzieję, że pomocny w tym dziele będzie dla Czytelnika cykl „Wierzę – ufam – miłuję”, którego nazwę zaczerpnęliśmy z życiowej maksymy poetki: Każdej chwili mego życia wierzę, ufam, miłuję. Ktokolwiek sięgnął po książki Z. Kossak-Szczuckiej, jak: Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919, Krzyżowcy, Dziedzictwo czy relacje z KL Auschwitz-Birkenau pt. Z otchłani, z pewnością znajdzie potwierdzenie tej reguły życiowej w sposobie myślenia, tworzenia i działania pisarki. To wielka polska patriotka, czemu wyraz dała niejednokrotnie, przez działalność konspiracyjną, podczas pobytu w obozie koncentracyjnym czy niosąc pomoc ludności żydowskiej za niemieckiej okupacji. Jestem przekonany, że warto powrócić do tej literatury w roku jubileuszu naszej narodowej wolności.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny cykl, który od tego roku zagościł na naszych łamach, mianowicie konspekt formacyjny. To kompleksowy materiał, na podstawie którego w każdym z oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” będą realizowane comiesięczne spotkania formacyjne zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce i katolicką nauką społeczną. Jeden temat, jedno rozważanie i jedna intencja modlitewna na każdy miesiąc – to nasza wspólna droga w budowaniu Civitas Christiana. Na ramowy układ spotkań złożą się, obok modlitwy, dwie katechezy: duchowa i społeczna, a także omówienie bieżących działań Stowarzyszenia w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim. Tak przygotowany materiał – krok po kroku – powinien dać podstawę animatorowi spotkania, ale również pozwoli na właściwe przygotowanie osób uczestniczących. Format tej rubryki w naszym piśmie został zaprojektowany konspektowo, stronice można np. odcinać i przekładać kolejno do odrębnego segregatora, który może stworzyć nam swego rodzaju zeszyt formacyjny.

Kilka słów o bieżącym temacie numeru, w którym podejmujemy zagadnienie ekumenizmu. Hasło Jedno w Chrystusie proponujemy Czytelnikowi nie tylko ze względu na przypadający w styczniu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18–25 I), ale także chcąc w jakiś sposób odnieść się do zakończonych obchodów (właśnie – obchodów, celebracji?) 500-lecia Reformacji, które przypadało w ubiegłym roku. Równie ważną problematyką jest dialog Wschodu z Zachodem. Niewątpliwie ekumenizm jest wyzwaniem każdych czasów, ale jak powinien wyglądać dziś? Sięgamy nie tylko po wykładnię znawców tematu, ale szukamy świadectw. Kwintesencją naszych rozważań jest tu chyba myśl ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który w udzielonym dla nas wywiadzie zaznacza, że ekumenizm nie polega na tym, że unika się tematów, które nas dzielą, lecz na tym, że je podejmujmy w duchu zbratania i szukania prawdy.

Zapraszam zatem do wspólnego poszukiwania prawdy,
życząc Państwu błogosławionego Roku Pańskiego 2018!

Marcin Kluczyński

http://e-civitas.pl/