Nawrócenie ekologiczne?

      Możliwość komentowania Nawrócenie ekologiczne? została wyłączona

Jakich globalnych zagrożeń powinno obawiać się nasze społeczeństwo?

Jak istotna jest edukacja ekologiczna?

Potrzeba nawrócenia ekologicznego?

 

Na te i szereg innych problemów 7 grudnia 2017 r. w płockiej Farze starali się odpowiedzieć podczas debaty zat. Zielone dobro wspólne, poświęconej staraniom o ochronę środowiska, pod przewodnictwem ks. prałata prof. Ireneusza Mroczkowskiego:

Artur Jaroszewski – Przewodniczący Rady Miasta Płocka;

Renata Szymborska – Kierownik Działu Inspekcji przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Płocku;

Wojciech Wasilewski – Naczelnik Wydziału Straży Miejskiej w Płocku;

Sławomir Milik – Kierownik Geolog-Miasta Płock;

Tadeusz Harabasz – Wiceprzewodniczący Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

oraz również przybyli na spotkanie mieszkańcy Płocka.

Debata zainicjowana została przez płocki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, jako odzew na apel Rady Społecznej przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze, zat. Troska o ochronę środowiska naturalnego.

Celem panelu było wspólne zastanowienie się, w jaki sposób bardziej poprawić rozwój ekologiczny w naszym społeczeństwie.

 

Debatę można obejrzeć: