Zielone Dobro Wspólne

      Możliwość komentowania Zielone Dobro Wspólne została wyłączona

Zgodnie z apelem Rady Społecznej przy Biskupie Płockim odbędzie się debata społeczna na temat troski o ochronę środowiska.

Do panelu zaproszeni zostali przedstawiciele:

WOIŚ delegatura w Płocku

Straży Miejskiej

UM Płocka Dział Ochrony Środowiska

RCEE

Debatę poprowadzi ks. prof. Ireneusz Mroczkowski.

Debata odbędzie się w czwartek 7 grudnia 2017 r. o godz. 18.30 w kapitularzu płockiej Fary.

Zapraszamy.