Nauczanie społeczne Stefana Kardynała Wyszyńskiego

      Możliwość komentowania Nauczanie społeczne Stefana Kardynała Wyszyńskiego została wyłączona

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła.

Wiodącym tematem numeru jest nauczanie społeczne Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Autorzy dokonali analizy najważniejszych zagadnień dotyczących: polityki, świata pracy oraz kształtu polskiej rodziny. Zachęcamy Czytelników do lektury tekstów ważnych dla nas dzisiaj, problemów i sposobów ich podejmowania przez wielkiego prymasa.

www.spoleczenstwo.civitaschristiana.pl

Spis treści

OD REDAKCJI
Ks. Stanisław Skobel
Prymas Stefan Wyszyński – wielki wkład Polski w Katolicką Naukę Społeczną

STUDIA I PRACE BADAWCZE

Kamil Sulej
Sylwetka Stefana Kardynała Wyszyńskiego na tle epoki – działalność konspiracyjna
Ks. Ireneusz Mroczkowski
Wizja polityki w ujęciu prymasa Stefana Wyszyńskiego
Ks. Stanisław Skobel
Prymas Wyszyński a świat pracy
Ks. Jarosław A. Sobkowiak
Zmagania prymasa Wyszyńskiego o kształt polskiej rodziny
Ks. Józef Zabielski
Społeczno-moralna rehabilitacja narodu polskiego jako imperatyw patriotyczny w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego

SPOŁECZNE NAUCZANIE PRYMASA WYSZYŃSKIEGO OCZYMA MŁODYCH

Anna Janiszewska
Wpływ świeckich katolików na życie społeczno-polityczne w Polsce w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego
Georhi Jerzy Lasota
Aktualność nauczania społecznego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Agata Rujner
Małżeństwo i rodzina przyszłością narodu
Joanna Kowalska
Kardynał Wyszyński w walce o człowieka sumienia
Paweł Bieńkowski
Religijna a świecka koncepcja rodziny Prymasa Wyszyńskiego
Mira Jankowska
Praca jako twórcza ekspresja człowieka i wpływ na przemianę rzeczywistości

DOKTRYNA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA POMIĘDZY WŁOCHAMI A POLSKĄ

Orsete Bazzichi
L’economia „ecologica” francecana

DOKUMENTY

 Papa Francesco
Discorso ai giovani di Torino / Przemówienie do młodzieży w Turynie
Fabrizio Casazza
La parole chiave del Convegno fi Firenzes / Słowa kluczowe V Krajowego Kongresu Kościelnego we Florencji

RECENZJE

Ks. Stanisław Skobel
Życie dla Boga i ludzi. Ks. Antoni Just we wspomnieniach. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 2016, ss. 232.
Ks. Krzysztof Kietliński
Kłótnia o gender, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2015, ss. 212

VARIA

Dariusz Tułowiecki
Prekariat. Perspektywa katolickiej nauki społecznej – Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu: Spotkania Naukowe Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej
Izabela Kozłowska
Przesłanie Radomskich rocznic. 25-lecie pobytu św. Jana Pawła II w Radomiu, 40-lecie Radomskiego Czerwca – Sprawozdanie z IX Tygodnia Społecznego